Privacywet
 

Ik verwerk alleen persoonsgegevens voor het doel, waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenkomt met de nieuwe wet op AVG.

Gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht, alleen voor gebruik van onderling overleg.
 
Omdat ik, net als alle artsen, een officiële beroepsgeheim belofte heb moeten afleggen, dat alles wat je aan mij verteld wordt en ook je adresgegevens en mail nooit aan derden mag worden getoond.
Verklaar ik ook hier dat je gegevens veilig zijn en respecteer ik je gegevens.
 
Voor aanvullende info over bescherming van uw persoonsgegevens verwijs ik u naar
http://autoriteitpersoongegevens.nl