Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend
bij Sham-ET of haar opdrachtgevers.
Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, ook niet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voorzover anderszins toegestaan onder dwingend recht.
Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. 
Je hebt Javascript nodig om het te kunnen zien.

                                                    

Beperking Aansprakelijkheid Sham-ET aanvaardt geen aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade
(met inbegrip van verkeerd opgevat advies en/of healingen of zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade)
die op enigerlei wijze voortvloeit uit de website - waaronder de werking en/of het gebruik van, en de informatie - waaronder het gebruik ervan.

                                                     

Links naar derden:
De Website bevat links naar websites van derden.
Ik selecteer de websites waar naar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk.
Sham-ET kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

                                                    

Toepasselijk Recht Ondervoorbehoud van alle rechten.

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb