Ethische code

Alles wat ik in mijn de praktijk Sham-ET doe, doe ik met eerlijkheid, respect en met vertrouwen die de cliënt in mij gesteld heeft. Hieronder staan de Algemene Bepalingen welke ik naar eer en geweten hanteer.

Bij het aangaan van een behandeling aanvaarden de cliënt en de behandelaar deze Algemene Bepalingen

1. Een behandeling is een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde.  
    Het is dus geen vervanging van de reguliere geneeskunde!  
   Bij twijfel, pijn of andere klachten doet u er goed aan altijd
   eerst  een arts te raadplegen.

2. Als de cliënt niet eerst een arts heeft geraadpleegd kan of mag ik een
    behandeling weigeren.

3. De cliënt dient na een gesprek altijd zelf te vragen voor een behandeling.  
    Ik kan of  mag nooit een behandeling
afdwingen.  

4. De cliënt stelt mij in kennis betreft medicijn gebruik en of er een  pacemaker
    aanwezig, dit in belang van de behandeling.  

5. Indien cliënt wil stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een 
    andere discipline is dat iets tussen de behandelende arts en mijn cliënt.     
    Ik ben hier nooit verantwoordelijk voor.  

6. Ik doe geen beloften m.b.t. genezing.
    De behandeling is een aanvulling  op de reguliere geneeskunde en/of helpt de
    energie van de cliënt in balans te brengen en is niet geschikt of
    bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.  

7. De  behandelingen zijn een 'gereedschap' of middel, en niet het enige middel.
    Ik sluit geen andere middelen, zoals de reguliere geneeskunst of  
    doorverwijzing naar een arts nooit uit.  

8. Ik verplicht mij alle informatie aangaande de cliënt(e) te allen tijden   
     vertrouwelijk te behandelen.  

9. Ik behandel de cliënt met respect voor hun persoonlijke integriteit, hun    
     individuele noden, normen en waarden.

10. Ik werk  naar het beste van mijn kunnen zonder vooroordeel
       ten aanzien van leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele  geaardheid,
      
fysieke mogelijkheden of sociaaleconomische achtergrond.

11. Ik zal nimmer misbruik maken van zijn/haar positie om op een of andere   
     manier een 'relatie' uit te lokken of te beginnen, ik respecteert de   
     vertrouwensrelatie tussen mij en de cliënt.

12. Ik respecteer het vertrouwen van de cliënt in hun arts of eerstelijns    
      verzorger en ik ben er mij steeds van bewust dat ik niet vervangend maar   
      aanvullend optreedt.

13. Ik kan, mag en zal nooit een diagnose stellen en zal nooit oordelen over     
      een door een arts gestelde diagnose. Ik ben daartoe niet bevoegd.

14. Ik neem geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid     
       over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies
      of medicatie.

15. In overleg tussen de cliënt en mij zal het aantal behandelingen die nodig     
      zijn en/of de frequentie er van, worden bepaald.

16. Ik steun de cliënt zonder tussenkomst van zijn persoonlijk oordeel.
      Ben ik hiertoe niet in staat dan zal ik mij er toe verplichten de cliënt te
      adviseren een andere behandelaar te nemen.

17. Hoewel de behandelmethodes bij veel mensen zeer goede resultaten    
      heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen overal en altijd werkt.

18. Ook is niet gegarandeerd dat behandelde emoties / klachten niet
      meer kunnen of zullen terugkomen.

19. Pas gezond verstand toe: ga niet als cliënt in je enthousiasme zelf zomaar   
      andere mensen behandelen na een inwijding en doe dit zeker niet bij
      getraumatiseerde mensen en psychiatrische patiënten!

20. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met
       de  behandelmethodes of adviezen doet en deze verantwoordelijkheid kan
       nimmer  worden afgeschoven aan Sham-ET,  of de mens die het  gepatenteerd
       of  uitgevonden hebben.

21. De verworven certificaten van mij en deze ethische code zullen ten allen tijden
      zichtbaar in de praktijk ruimte aanwezig zijn.

22. Indien cliënt bij verhindering ten minste 24 uur van te voren afzegt, wordt 
      de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.