Hebben we -Vrije keuze- of -Vrije Wil- .

 

Vaak zie ik dat het verkeerd begrepen en/of geschreven wordt.
Of zelfs door elkaar geschreven wordt.
Of in een dagelijks gesprek verkeerd uitgesproken wordt. Nu is Nederlands  soms ook heel lastig i.v.m. spirituele of kosmische uitdrukkingen.

Maar er zit wel duidelijk verschil in.
Het is een kleine omschrijving want er zit zoveel meer achter en ik hoop  dat het duidelijk is. Duidelijk in de vorm van trillingen(energie) van onze vrije keus. .

De vrij keus is duidelijk. Jij kan kiezen wat je wil en waar je heen wilt. Wat voor opleiding je kiest, je kunt kiezen waar je wil wonen en zelfs wat je wil eten, je kiest wat voor kleding je aan wilt.. enz enz . Je bent vrij om je eigen keus te maken. Daarbij kan je ook zeggen …ik WIL dit of dat…Nee,  je maakt een keuze in dit of dat. .

In de  wil is er sprake van macht. Ik wil dat jij dit doet b.v. Beide vrije keuze en willen zijn een trillingen. Maar bij de vrije wil is er geen keuze meer voor de ander of jezelf, je dwingt af. Jij wil dat de ander wat doet…en dat is niet jouw recht. Jij wil perse iets en duwt je zin door.
Aan mijn zoon vraag ik dan ook; Als jij tijd hebt kan je dan even naar de kraan kijken”  Ik geef hem zo zijn eigen vrije keus .  En niet; Ik wil dat je  naar die kraan kijken, die lekt.
En ook niet je MOET even naar die kraan kijken. Je kan en mag een ander nooit jouw wil opleggen. Je mag de ander nooit dwingen met jouw wil. Ook in je spreektaal van het alledaagse niet. Formuleer je zinnen correct als je iemand iets vraagt. Pas wanneer we zover ontwikkeld zijn dat we kunnen en mogen Scheppen, mogen wij onze wil gebruiken. 

Je incarneert met de gave van de vrije keuze. Het is een geschenk vanuit De Bron.
Je incarneert niet met een vrije wil. Soms heb je niets te willen of een keuze omdat je ziel vind dat het niet goed voor je is. Dat kan een lastige zijn om te accepteren. Zeker als je ziek bent. .

Een keuze kan en mag je altijd veranderen. En ook al maak je op een bepaald moment, een keuze die later niet zo handig blijkt te zijn,  dan kan je je keuze altijd bijstellen. Ook ik heb verkeerde keuzes gemaakt in mijn leven. Keuzes die echt niet zo slim waren, ondanks dat ik er geheel achter stond. Dan blijkt die keuze een les te zijn waar ik van groeide. Dus achteraf gezien was het geen verkeerde keuze maar een keuze voor een les vanuit mijn ziel.. Want op het moment van de keuze kunnen wij soms de lessen en alles wat daarbij hoort of wat daar achter schuil gaat niet [over]zien. Daarbij hangen je keuzes ook af van je ontwikkelings graad. Soms zijn die inderdaad heel beperkt. .

Oordeel dan niet te snel over een keuze van de ander.  Want jij kan niet zien wat erachter die keuze schuilgaat. En het hoe en waarom. Kies bedachtzaam.
Kies met je hart. Want ook jouw keuze heeft invloed op anderen, of dat nu beseft of niet.
En of je het beseft of niet, jouw ziel leidt je daar waar jij kan en mag zijn op dat moment.